فروشگاه كولرگازي

شايد خيلي از مردم به دليل مشغله بسيار و يا هزينه سرويس كولر هاي گازي عملا تا زمان خرابي و خاموش شدن دستگاه هاي كولر گازي هيچ گاه به سرويس آن فكر نكنند و اين كار را صرفا هزينه اي بي دليل بدانند.

تمامي لوازم و ماشين آلات مكانيكي به  سرويس هاي دوره اي نياز دارند شايد ساده ترين مثال در اين مورد خودرو شما باشد اگر در زمان مقرر و مناسب سرويس هاي مورد نياز انجام نگردد عملا عمر خودرو كوتاه شده وو هزينه تعميرات آن بسيار زياد خواهد شد.

اگر  كولر هاي  گازي  سرويس  نشوند  به  دليل  كثيفي،  عملا مدت  زمان بيشتري را جهت خنك نمودن محيط صرف مي نمايند اين موضوع  در وهله اول باعث افزايش مصرف برق و هزينه پرداختي آن مي شود.

سر انجام بدليل  كاركرد زياد كمپرسور و افزايش آمپر مصرفي ممكن است برد دستگاه ، سيم كشي و حتي كمپرسور آسيب جدي و غير قابل جبراني ببيند اين موضوع مي تواند براي شما هزينه گزاف تعميرات را به دنباتل داشته باشد.

با صرف هزينه اندك  واحد داخلي و بيروني (پنل و كندانسور) شما شستشو مي گردد و همچنين به طور رايگان گاز دستگاه شما چك مي گردد. شما ضمن صرفه جويي در مصرف برق هزينه هاي خود را نيز كاهش داده ايد.  

همچنين مدت زمان بيشتري با خاطري آسوده از هواي مطبوع دستگاه خود لذت ببريد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط afruz | ۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۵۹:۱۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تعمير كولرگازي

شايد خيلي از مردم به دليل مشغله بسيار و يا هزينه سرويس كولر هاي گازي عملا تا زمان خرابي و خاموش شدن دستگاه هاي كولر گازي هيچ گاه به سرويس آن فكر نكنند و اين كار را صرفا هزينه اي بي دليل بدانند.

تمامي لوازم و ماشين آلات مكانيكي به  سرويس هاي دوره اي نياز دارند شايد ساده ترين مثال در اين مورد خودرو شما باشد اگر در زمان مقرر و مناسب سرويس هاي مورد نياز انجام نگردد عملا عمر خودرو كوتاه شده وو هزينه تعميرات آن بسيار زياد خواهد شد.

اگر  كولر هاي  گازي  سرويس  نشوند  به  دليل  كثيفي،  عملا مدت  زمان بيشتري را جهت خنك نمودن محيط صرف مي نمايند اين موضوع  در وهله اول باعث افزايش مصرف برق و هزينه پرداختي آن مي شود.

سر انجام بدليل  كاركرد زياد كمپرسور و افزايش آمپر مصرفي ممكن است برد دستگاه ، سيم كشي و حتي كمپرسور آسيب جدي و غير قابل جبراني ببيند اين موضوع مي تواند براي شما هزينه گزاف تعميرات را به دنباتل داشته باشد.

با صرف هزينه اندك  واحد داخلي و بيروني (پنل و كندانسور) شما شستشو مي گردد و همچنين به طور رايگان گاز دستگاه شما چك مي گردد. شما ضمن صرفه جويي در مصرف برق هزينه هاي خود را نيز كاهش داده ايد.  

همچنين مدت زمان بيشتري با خاطري آسوده از هواي مطبوع دستگاه خود لذت ببريد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط afruz | ۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۵۸:۵۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

نصب كولرگازي

شايد خيلي از مردم به دليل مشغله بسيار و يا هزينه سرويس كولر هاي گازي عملا تا زمان خرابي و خاموش شدن دستگاه هاي كولر گازي هيچ گاه به سرويس آن فكر نكنند و اين كار را صرفا هزينه اي بي دليل بدانند.

تمامي لوازم و ماشين آلات مكانيكي به  سرويس هاي دوره اي نياز دارند شايد ساده ترين مثال در اين مورد خودرو شما باشد اگر در زمان مقرر و مناسب سرويس هاي مورد نياز انجام نگردد عملا عمر خودرو كوتاه شده وو هزينه تعميرات آن بسيار زياد خواهد شد.

اگر  كولر هاي  گازي  سرويس  نشوند  به  دليل  كثيفي،  عملا مدت  زمان بيشتري را جهت خنك نمودن محيط صرف مي نمايند اين موضوع  در وهله اول باعث افزايش مصرف برق و هزينه پرداختي آن مي شود.

سر انجام بدليل  كاركرد زياد كمپرسور و افزايش آمپر مصرفي ممكن است برد دستگاه ، سيم كشي و حتي كمپرسور آسيب جدي و غير قابل جبراني ببيند اين موضوع مي تواند براي شما هزينه گزاف تعميرات را به دنباتل داشته باشد.

با صرف هزينه اندك  واحد داخلي و بيروني (پنل و كندانسور) شما شستشو مي گردد و همچنين به طور رايگان گاز دستگاه شما چك مي گردد. شما ضمن صرفه جويي در مصرف برق هزينه هاي خود را نيز كاهش داده ايد.  

همچنين مدت زمان بيشتري با خاطري آسوده از هواي مطبوع دستگاه خود لذت ببريد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط afruz | ۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۵۸:۴۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تعمير كولرگازي

شايد خيلي از مردم به دليل مشغله بسيار و يا هزينه سرويس كولر هاي گازي عملا تا زمان خرابي و خاموش شدن دستگاه هاي كولر گازي هيچ گاه به سرويس آن فكر نكنند و اين كار را صرفا هزينه اي بي دليل بدانند.

تمامي لوازم و ماشين آلات مكانيكي به  سرويس هاي دوره اي نياز دارند شايد ساده ترين مثال در اين مورد خودرو شما باشد اگر در زمان مقرر و مناسب سرويس هاي مورد نياز انجام نگردد عملا عمر خودرو كوتاه شده وو هزينه تعميرات آن بسيار زياد خواهد شد.

اگر  كولر هاي  گازي  سرويس  نشوند  به  دليل  كثيفي،  عملا مدت  زمان بيشتري را جهت خنك نمودن محيط صرف مي نمايند اين موضوع  در وهله اول باعث افزايش مصرف برق و هزينه پرداختي آن مي شود.

سر انجام بدليل  كاركرد زياد كمپرسور و افزايش آمپر مصرفي ممكن است برد دستگاه ، سيم كشي و حتي كمپرسور آسيب جدي و غير قابل جبراني ببيند اين موضوع مي تواند براي شما هزينه گزاف تعميرات را به دنباتل داشته باشد.

با صرف هزينه اندك  واحد داخلي و بيروني (پنل و كندانسور) شما شستشو مي گردد و همچنين به طور رايگان گاز دستگاه شما چك مي گردد. شما ضمن صرفه جويي در مصرف برق هزينه هاي خود را نيز كاهش داده ايد.  

همچنين مدت زمان بيشتري با خاطري آسوده از هواي مطبوع دستگاه خود لذت ببريد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط afruz | ۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۵۸:۳۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تعمير كولرگازي

شايد خيلي از مردم به دليل مشغله بسيار و يا هزينه سرويس كولر هاي گازي عملا تا زمان خرابي و خاموش شدن دستگاه هاي كولر گازي هيچ گاه به سرويس آن فكر نكنند و اين كار را صرفا هزينه اي بي دليل بدانند.

تمامي لوازم و ماشين آلات مكانيكي به  سرويس هاي دوره اي نياز دارند شايد ساده ترين مثال در اين مورد خودرو شما باشد اگر در زمان مقرر و مناسب سرويس هاي مورد نياز انجام نگردد عملا عمر خودرو كوتاه شده وو هزينه تعميرات آن بسيار زياد خواهد شد.

اگر  كولر هاي  گازي  سرويس  نشوند  به  دليل  كثيفي،  عملا مدت  زمان بيشتري را جهت خنك نمودن محيط صرف مي نمايند اين موضوع  در وهله اول باعث افزايش مصرف برق و هزينه پرداختي آن مي شود.

سر انجام بدليل  كاركرد زياد كمپرسور و افزايش آمپر مصرفي ممكن است برد دستگاه ، سيم كشي و حتي كمپرسور آسيب جدي و غير قابل جبراني ببيند اين موضوع مي تواند براي شما هزينه گزاف تعميرات را به دنباتل داشته باشد.

با صرف هزينه اندك  واحد داخلي و بيروني (پنل و كندانسور) شما شستشو مي گردد و همچنين به طور رايگان گاز دستگاه شما چك مي گردد. شما ضمن صرفه جويي در مصرف برق هزينه هاي خود را نيز كاهش داده ايد.  

همچنين مدت زمان بيشتري با خاطري آسوده از هواي مطبوع دستگاه خود لذت ببريد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط afruz | ۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۵۸:۱۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تعمير كولرگازي

 

مشخصات يك كولرگازي مناسب

فيلتر به آساني قابل تعويض باشد

تنظيم ترموستات به صورت ديجيتالي

وجود برنامه هاي عملكرد اقتصادي( ECO)

وجود تايمر براي تنظيم و مديريت زماني كولرگازي

كولر بايد متناسب با شرايط آب و هوايي و محيط موجود انتخاب گردد. به عنوان مثال كولرهاي معمولي تا دماي محيط 43°C كارآيي دارند و ممكن است در دماهاي بالاترازC°43 از كار بيفتند و به شدت دچار افت بازدهي شوند . در دماي بالاتر از °C43 وتا دماي

56° از كولرهاي خاص به نام "كولرهاي تروپيكال " استفاده ميشود.

كولرهاي گازي دو تكه داراي كلاس آب و هواييادامه مطلب
نوشته شده توسط afruz | ۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۵۸:۰۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

فروشگاه كولرگازي

كولرگازي ، با تبديل گاز به مايع و بعد مايع به گاز توليد خنكي ميكند(گرما را ميگيرد) .كولر گازي در سال 1902 ميلادي توسط ويليس كرير اختراع شد .

*كولرهاي يك تكه يا پنجره اي

*كولرهاي دو تكه(اسپليت)

*كولرهاي پرتابل(قابل حمل
ادامه مطلب
نوشته شده توسط afruz | ۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۵۷:۴۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

نصاب كولرگازي


تعميرات كولرگازي
در تهران با كادر مجرب و تعرفه مناسب در اسرع وقت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط afruz | ۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۵۷:۲۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

نصب كولرگازي

فيلترهاي كولر گازي :  مهم ترين بخش در تعمير و نگهداري كولر گازي هستند كه اگر به طور مرتب تعويض يا تميز نشود در كاركرد كارامد كولر اختلال ايجاد مي نمايند. فيلترهاي كثيف و مسدود شده در واقع مانع گردش نرمال هوا مي شوند و به طور قابل ملاحظه اي بهره وري سيستم را كاهش مي دهند.  هنگامي كه جريان طبيعي هوا مسدود شود ، هوايي كه از ميان فيلتر مي گذرد آلودگي و كثيفي ها را به طور مستقيم به كويل اپراتور منتقل مي نمايد و جذب گرماي كويل را مختل و تضعيف مي كند. با تميز نگه داشتن فيلتر مي­توان مصرف انرژي كولر گازي را از 5% تا 15% كاهش داد.

 

تميز كردن فيلترهاي كولر گازي

در كولر هاي گازي مركزي ، فيلترها معمولا در طول داكت هاي برگشتي قرار دارند و به طور كلي جاي فيلتر در ديواره هاي سقف و يا داخل خود كولر گازي قرار دارند. در قسمت جلو شبكه اپراتور كه در داخل اتاقك قرار دارد فيلرهاي كولر نصب مي شوند . برخي از اين فيلرها قابل استفاده مجدد و برخي قابل تعويض اند. فيلترها انواع و اقسام مختلف و بازده هاي مختلف دارند . سعي كنيد فيلترهاي كولر گازي را هر 15 روز يك بار و يا هر يك ماه يكبار در طول فصل خنك سازي تميز و يا تعويض كنيد.

 

 كويل هاي كولر گازي :

در طول ماه هايي كه از كولر گازي استفاده مي كنيد ، كويل اپراتور و كويل كنداستور كثيفي ها را جمع مي كنند .  اگرچه وجود يك فيلتر ممكن است مانع از كثيف شدن كويل اپراتور ها شود اما در طول زمان حتي با وجود فيلتر كثيفي ها را جمع مي كنند . وجود اين كثيفي ها گردش هوا را كاهش مي دهد و كويل ها را عايق مي كند و درنتيجه توانايي آن را در جذب گرما كاهش مي دهد. بنابراين لازم است كويل اپراتور را هر چند سال يك بار چك كرده و هر زمان كه لازم بود آن را تميز كنيد.

اگر كولر در يك محيط پر از گرد و خاك قرار گرفته باشد و يا شاخ و برگ درختان نزديك كويل هاي كندانسور بيروني باشند ، اين كويل ها مي توانند بسيار كثيف شوند.  كويل كندانسور را شما مي توانيد به راحتي ببينيد و كثيفي هاي موجود روي پره هاي آن را تميز كنيد. سعي كنيد منابع كثيفي را از كولر دور كرده و از تجمع آشغال در اطراف آن جلوگيري كنيد.  نواحي اطراف كويل را تميز كنيد يعني مثلا شاخ و برگ را از اطراف آن دور كنيد تا جريان هواي اطراف كندانسور به اندازه ي كافي و به صورت مناسب باشد.

نماي داخلي و بخش هاي مختلف كولر گازي پنجره اي

نماي داخلي و بخش هاي مختلف كولر گازي پنجره اي

پره هاي كويل : پره هاي آلومينيومي كه روي كويل اپراتور و كويل كندانسور كولر گازي قرار گرفته اند به آساني مي توانند خم شوند و گردش هوا از طريق كويل را مسدود سازند.  تجهيزاتي به نام برس پره وجود دارد كه بوسيله ي آن مي توان پره ها را به موقعيت اصلي خود باز گرداند.

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط afruz | ۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۵۷:۱۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تعمير كولرگازي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط afruz | ۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۵۶:۴۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |